Uwaga – Smog

Od pewnego czasu w naszych mediach ukazuje się coraz więcej informacji na temat smogu. Jeszcze parę lat temu na temat była absolutna cisza. Dlaczego? Prawdę mówiąc nie wiem. Być może była to niewygodne dla niektórych ludzi lub nie dostrzegano wagi problemu. To nie jest tak ważne jak to, że problem czystego powietrza istnieje od dawna i to na całym świecie.

Najważniejsze jest to, że czym oddychamy jest niezwykle istotne dla naszego zdrowia. Nie ma szans by być w pełni zdrowym i oddychać tak bardzo zatrutym powietrzem jaki jest aktualnie. Co wpływa na tak zły stan powietrza? Jaki ma to wpływ na twoje zdrowie i co można realnie zrobić by choć trochę zminimalizować skutki smogu? Jeśli odpowiedzi na te pytania są dla ciebie ważne to zapraszam do lektury

Zacznijmy od podstaw. Powietrze składa się z azotu 78%, tlenu 20,6, argonu 0,93
dwutlenku węgla 0,38 pozostałe 0,1. Do pozostałych składników powietrza w śladowych ilościach gazów zaliczamy tzw. gazy szlachetne – hel, neon, krypton i ksenon. Są też tzw. składniki mineralne i organiczne.

To wszystko są składniki naturalne które na ogół służą naszemu zdrowiu. Problem zaczął się już od końca XVIIII wieku a wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu pod koniec a XIX wieku zaczął bardzo narastać. Do atmosfery zaczęło przenikać coraz więcej bardzo toksycznych substancji z którymi nie mógł poradzić sobie nasz organizm. Wszystko coraz bardziej skutkowało powstawaniem coraz większej liczy schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych.

Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska niestety znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Oddychamy w naszym kraju bardzo złym powietrzem. O skali problemu niech świadczy fakt, że smog co rocznie umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy osób.
Smog – Co to jest? Rodzaje smogu

Smog (ang. smoke „dym”, fog „mgła”) to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Są to głównie pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w piecach, spalin samochodowych, zakładów przemysłowych. Ze względu na miejsce, warunki powstawania oraz skład chemiczny, wyróżnia się dwa rodzaje smogu: smog klasyczny (londyński) i smog fotochemiczny (typu Los Angeles).
Smog klasyczny to inaczej smog kwaśny lub smog londyński. Występuje głownie od listopada do lutego w umiarkowanej strefie klimatycznej – w regionach, gdzie domy są ogrzewane przez spalanie węgla i innych paliw stałych.
Z kolei smog fotochemiczny (smog utleniający) tworzy się głównie w miesiącach letnich. Unosi się on zwykle w słoneczne dni, gdy temperatura powietrza jest wysoka (pomiędzy 25 a 35°C), a na ulicach panuje duży ruch. Smog fotochemiczny obserwowany jest w wielu miastach na świecie, np.: Santiago (Chile), Caracas (Wenezuela), Meksyk (Meksyk), Ateny (Grecja), Pekin (Chiny), Tokio (Japonia), Rzym (Włochy), Polska (np. Kraków).
:

Smog – jak powstaje? Przyczyny smogu
Głównym źródłem kwaśnego smogu są instalacje grzewcze (kotły, piece), służące do ogrzewania domów jednorodzinnych i starych kamienic. Jest tak z kilku powodów:1
1. powszechność wykorzystania kotłów i pieców na paliwa stałe w domach jedno- i wielorodzinnych. Ten sposób ogrzewania stosowany jest w ponad 49 proc. polskich gospodarstw domowych
2. stosowanie instalacji starego typu, tzw. kopciuchów (albo śmieciuchów), czyli pieców lub kotłów górnego spalania, w których da się spalić praktycznie wszystko, co się do nich wrzuci
3. nieumiejętne używanie kotłów górnego spalania, co powoduje wydzielanie się dużych ilości dymu, w którym zawarte są substancje zanieczyszczające powietrze
4. Do smogu kwaśnego przyczyniają się głównie ( w ponad 80 proc.) gospodarstwa domowe (ogrzewanie domów). W mniejszym stopniu transport (samochody), przemysł, rolnictwo. Utrzymywaniu się smogu sprzyjają bezwietrzna, wyżowa pogoda, a także zagłębienia terenu.
5. używanie paliw niskiej jakości. Im gorszej jakości węgiel, tym mniej trzeba za niego zapłacić. Cena mułu węglowego –wilgotnej mieszaniny węgla i skał będącej w zasadzie odpadem po procesie oczyszczania węgla – jest dwa razy niższa od ceny ekogroszku. To wystarczy, aby taki opał cieszył się dużym powodzeniem. Tymczasem muł węglowy ma bardzo dużą zawartość popiołu, co skutkuje podwyższoną emisją pyłów, a jednocześnie prowadzi do niszczenia instalacji grzewczej. Co gorsza, jest on również źródłem metali ciężkich, przede wszystkim rtęci
6. palenie odpadami – w ten sposób Polacy pozbywają się nawet 2 mln ton odpadów rocznie. Odpady, trafiające do pieca są bardziej szkodliwe niż jakiekolwiek paliwo – przy ich spalaniu powstają m.in. toksyczne dioksyny, furany, cyjanowodór
Istotny wpływ na powstawanie kwaśnego smogu ma również transport drogowy. Wbrew powszechnej opinii udział przemysłu w zanieczyszczeniu powietrza jest niewielki i to nawet wtedy, gdy do emisji z procesów produkcyjnych doliczymy zanieczyszczenia wytwarzane przez energetykę zawodową (produkcję energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach i elektrociepłowniach).
Z kolei źródłem smogu fotochemicznego są głównie spaliny samochodowe, które wchodzą w reakcję ze światłem słonecznym, w wyniku czego powstają trujące substancje.
Smog – skala jakości powietrza. Jakie są normy jakości powietrza

7. Poziom jakości powietrza 8. PM10 [µg/m3] 9. PM2,5 [µg/m3]
10. Bardzo dobry 11. 0-20 12. 0-12
13. Dobry 14. 21-60 15. 13-36
16. Umiarkowany 17. 61-100 18. 37-60
19. Dostateczny 20. 101-140 21. 61-84
22. Zły 23. 141-200 24. 85-120
25. Bardzo zły 26. >200 27. >120

Leave a Comment