Wypada I Bardzo Boli

Jak ważny jest kręgosłup dla naszego organizmu wiedzą chyba wszyscy? Jest on głównym trzonem naszych kości oraz jest bardzo istotną częścią ośrodkowego układu nerwowego. Każdy odcinek kręgosłupa ma swoje unerwienie, które odpowiada za różne organy naszego ciała. W przypadku uszkodzenia rdzenia kręgowego w jego newralgicznych miejscach następuje paraliż lub nawet śmierć. Na szczęście nie każdy uraz, czy schorzenie kręgosłupa powoduje aż tak poważne konsekwencje. Jednym z najpopularniejszych i niestety często bardzo bolesnym schorzeniem kręgosłupa jest tzw. dyskopatia.
Czym jest dyskopatia?
Dyskopatia to choroba krążka międzykręgowego. Dyskopatia polega na tym, że krążki międzyżebrowe z czasem ulegają zmianom degeneracyjnym. Poza tym maleje także stopień ich uwodnienia, co powoduje zmniejszenie ich sprężystości.
Obciążenia kręgosłupa, wzrost napięcia mięśni przykręgosłupowych powodują uwypuklanie się krążka międzykręgowego i w rezultacie do powstawania szczelin i pęknięć, co dalej prowadzi do przemieszczania jądra miażdżystego – Dyskopatii
Przyczyny dyskopatii?
Przyczyną dyskopatii jest przede wszystkim nadmierne obciążenia kręgosłupa. Jest ono spowodowane najczęściej wyczerpującą pracą fizyczną a także nieumiejętne podnoszeniem, dźwiganiem i przenoszenie dużych ciężarów.
Czynniki ryzyka.
Dyskopatia występuje najczęściej u pacjentów od 30 do 50 roku życia. Ważnymi czynnikami dyskopatii są: niehigieniczny tryb życia w tym otyłość, brak ruchu oraz różnego rodzaju wibracje, na które nasze kręgosłupy są narażone w trakcie np. długiej jazdy samochodem czy w trakcie wykonywania różnych prac zawodowych np. w budownictwie. Na wystąpienie dyskopatii narażeni są też przede wszystkim pacjenci cierpiący na osteoporozę oraz osoby żyjące w ciągłym stresie. Przewlekły silny stres powoduje trwałe zwiększenie napięcia mięśni.
Diagnostyka dyskopatii
Dyskopatia to schorzenie, które stosunkowo łatwo rozpoznać, ponieważ ma wiele charakterystycznych objawów. Objawia się ona bólami kręgosłupa( niejednokrotnie bardzo silnymi)zaburzeniami czucia czy niedowładem. Podstawową diagnostyką, która jest stosowana w podejrzeniu wystąpienia dyskopatii jest wykonanie RTG kręgosłupa w tzw. projekcji przednio-tylnej oraz bocznej. Jeśli to konieczne wykonuje się także tomografię komputerową i rezonans magnetyczny kręgosłupa.
Leczenie dyskopatii

Wskazaniami do leczenia operacyjnego dyskopatii są objawy deficytu neurologicznego świadczące o uszkodzeniu układu nerwowego. Decyzja o operacji neurochirurgicznej jest zawsze trudna ze względu na duży czynnik ryzyka.
Trzeba jednak wiedzieć, że dyskopatia nieleczona postępuje. Progresja choroby wiąże się z rozwojem zmian zwyrodnieniowych i rozprzestrzenianiem się ich na sąsiednie przestrzenie międzykręgowe oraz inne odcinki kręgosłupa.
Ze względu na to bóle, które są występują w dyskopatii stosuje się leczenie zachowawcze – terapie manualną, kinezyterapie, fizykoterapie, farmakoterapie. Priorytetem jest zmniejszenie bólu. Później, gdy ból zostaje nieco opanowany przy pomocy metod terapii manualnej istnieje szansa zmniejszenia napięcia mięśniowego, które w efekcie powoduje poprawę funkcji ruchowej poszczególnych odcinków ruchowych kręgosłupa. Te wszystkie działania ostatecznie powinny powodować zmniejszenie sił ściskających krążek międzykręgowy.
Wyróżnia się następujące etapy leczenia dyskopatii
1. Etap Leczenia Dyskopatii
Zaawansowane zmiany w dysku.
2.Etap Leczenia Dyskopatii
Zastosowania odpowiedniej farmakoterapii. Jest ona w wielu pacjentów niezbędna, jeśli występuje bardzo nasilony ból. Umożliwia skutecznie przerwanie tzw. błędnego koła bólu.
3. Etap Leczenia Dyskopatii
Stosuje się odpowiednie do stanu pacjenta metody terapeutycznych
4. Etap Leczenia Dyskopatii
Wymagana jest świadomość stanu chorobowego pacjenta oraz ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarza lub terapeuty.
5. Etap Leczenia Dyskopatii
Systematyczne stosowanie gimnastyki leczniczej dobranej indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Leave a Comment