Możesz Mu Zapobiegać

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiło się wiele groźnych schorzeń. Są to choroby, które albo wcześniej wcale nie występowały, albo odnotowywano je znacznie rzadziej. Taką grupą schorzeń są nowotwory zwane potocznie rakiem. Nowotworem nazywa się grupę chorób, która powstaje wskutek podziału komórek niekontrolowany przez organizm. Komórki rakowe mają odmienny wygląd i metabolizm od tkanek zdrowych.

W nowotworach złośliwych następuję przerzuty na ważne organy jak np. wątroba, trzustka, kości czy mózg doprowadzające do ich zniszczenia a poprzez to do śmieci organizmu.

Rozróżnia się trzy postaci nowotworu:

1. Łagodny
2. Złośliwy
3. Nowotwór miejscowo złośliwy.

Ad1) Nowotwór łagodny jest stosunkowo prosty do wyleczenia i nie powoduje przerzutów ani nawrotów.

Ad2) Nowotwór złośliwy jest najbardziej śmiertelny przez swoja inwazyjność objawiającą się przerzutami na najważniejsze organy oraz tym, że po pozornym wyleczeniu często powraca.

Ad3) Nowotwór miejscowo złośliwy o miejscowej złośliwości; charakteryzuje się, co najmniej jedną z trzech cech: albo dużą masą tkankową uciskającą otoczenie, albo zdolnością naciekania i niszczenia otoczenia lub zdolnością wszczepiania. Nie powoduje nawrotów.

Czynniki powstawanie nowotworów

Najważniejsze czynniki tworzenie się nowotworów są m.in.: defekty w układzie immunologicznym, skłonności genetyczne(dziedziczność), niehigieniczny tryb życia, cywilizacja.

Niestety prawie wszystkie organy ludzkiego organizmu może zaatakować rak. Wyjątkiem są np. serce, włosy czy paznokcie. W każdym przypadku występowanie nowotworu o możliwości skutecznego leczenie decyduje wczesne jego rozpoznanie.
Aby były szanse na wczesne wykrywanie nowotworów należy bezwzględnie okresowo podawać się badaniom diagnostycznym.

W diagnostyce profilaktycznej anty rakowej stosuje się m.in.:

• USG;
• tomografia komputerowa;
• rezonans magnetyczny;
• mammografia;
• badanie histopatologiczne;
• badanie cytologiczne;.

Sposoby zapobiegania nowotworom:

1. Higieniczny tryb życia.
2. Badanie diagnostyczne (w tym badania genów na podatność nowotworową)

Na higieniczny tryb życia składa się racjonalna dieta, dużo ruchu(sport, bieganie gimnastyka)
Unikanie silnego długotrwałego stresu. Dawno już udowodniono, że powstawaniu nowotworów sprzyja wysoko przetworzona żywność, nadmiar używek(mocna kawa, czarna herbata, palenie tytoniu w różnych postaciach)

Należy dbać o rytm życia zgodny z tzw. zegarem biologicznym tzn. aktywność w dzień a sen w nocy. Zmiana nawyków żywieniowych wraz z wiekiem. Bardzo istotne też jest pozytywne myślenie i przebywanie w otoczeniu przyjaznych optymistycznych ludzi. W razie kłopotów ze stresem czy jakichkolwiek problemów psychicznych należy jak najszybciej zgłosić się do psychologa czy psychoterapeuty.

Należy robić wszystko, co wspiera organizm a unikać tego, co mu szkodzi. W przypadku pracy w warunkach sprzyjającym powstawaniu raka (np. przy chemi)należy bezwzględnie przestrzegać BHP, a gdy w rodzinie w linii prostej(rodzice, rodzeństwo)stwierdzono przypadki nowotworu rozważyć nie podejmowanie się takiego zawodu lub jego zmianę.

Leave a Comment